Patentovaná technológia na princípe aktívnej zinkovej anódy.

Upchaté potrubia, zanesené vodovodné armatúry, obalenie ohrievacích telies práčok a umývačiek riadu tvrdými úsadami majú za následok zvýšené prevádzkové náklady. AQUABION® je moderný a k životnému prostrediu priateľský systém na úpravu vody, pracujúci bez externého zdroja elektrickej energie, bez pravidelnej údržby, bez chemikálii a bez magnetu.

Nezmäkčuje vodu!

Použitie:

AQUABION® je moderný, samočistiaci, životnému prostrediu priateľský systém úpravy vody.

start