Vodný kameň zvyšuje prevádzkové náklady

Chcete sa zbaviť usadzovania vodného kameňa na potrubiach, vodovodných armatúrach, ohrievacích telesách práčok, umývačiek riadu, výmenníkoch tepla a zvýšiť ich životnosť ?

Niekoľko rokov sa venujeme bezchemikáliovej úprave vody a ponúkame Vám moderný a k životnému prostrediu priateľský systém úpravy vody – AQUABION®.

AQUABION® je systém na úpravu vody pracujúci na princípe aktívnej zinkovej anódy, tzn. pracuje bez externého zdroja elektrickej energie, bez pravidelnej údržby, bez chemikálii a bez magnetu.

AQUABION® vodu nezmäkčuje!

Použitie:

AQUABION® je moderný, samočistiaci, životnému prostrediu priateľský systém úpravy vody.

start